זוהר אסנת


זוהר

דואר אלקטרוני

טלפון
050-8330515

קישורים

זוהר אסנת


החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מנחה המחקר
ד"ר שרונה ט. לוי
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
התפתחותם של ידע אינטואיטיבי, סנסורי-מוטורי ומושגי אודות היחס בין מבנה החומר לתכונותיו המאקרוסקופיות מתוך פעילות בסביבת למידה מעוגנת-גוף

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
The Development of Intuitive, Sensory-motor, and Conceptual Knowledge of Chemical Structure-Properties Relationships in an Embodied Learning Environment

תקציר המחקר
המחקר עוסק בלמידה של כימיה בתיכון ומתמקד בהבנת תהליך הקישור הכימי ובקשר בין מבנה החומר ותכונותיו המאקרוסקופיות. תלמידים רבים מתקשים לראות כיצד תכונות מאקרוסקופיות של חומר נגזרות מהמבנה המולקולרי שלו ומהאינטראקציה בין החלקיקים, בעיקר משום שהרמה המולקולרית אינה נגישה לתפיסה חושית. הם נאלצים ללמוד על העולם החלקיקי לא באמצעות חוויה מוכרת ואינטואיטיבית אלא דרך ייצוגים ומודלים שברובם מנוגדים לעולם המאקרוסקופי המוכר להם. בהתבסס על תיאוריית "למידה מעוגנת-גוף" המאחדת בין חשיבה, תחושה ופעולה אנו מציעים לאפשר התנסויות סנסו-מוטוריות ולבחון האם הן תורמות ללמידה מושגית ולפיתוח אינטואיציות לגבי אינטראקציות אטומיות. במסגרת המחקר, נעצב ונפתח סביבת למידה ממוחשבת המבוססת על סימולציה מתמטית של כוחות בין-מולקולריים (פוטנציאל לנארד-ג'ונס), כאשר סימולציה זו ניתנת להפעלה ע"י תנועות ידיים והפעלת כוחות דרך מכשירים שונים. סביבת הלמידה תעוצב במטרה לאפשר לתלמידים לשלוט באטומים ובמולקולות - לקרב ולהרחיק אותם - באמצעות תנועות ידיים (קלט) ברמות שונות של משרעת התנועה והכוח המופעל. בהתאם לתנועות הידיים, הסביבה תאפשר לראות ולהרגיש (פלט) את כוחות המשיכה והדחייה הפועלים בין האטומים והמולקולות עפ"י עוצמת הכוח המחושבת. האינטראקציה הפיזית עם העולם הווירטואלי תאפשר לתלמידים להתנסות ולהרגיש את כוחות הדחיה והמשיכה הפועלים בין החלקיקים. התנסות אישית כזו עם עולם שאינו ניתן לתפיסה, יכולה לפתח אינטואיציות והבנה לגבי החומר הנלמד. גישת המחקר משלבת מחקר עיצוב עם שיטות מחקר איכותניות. עבור כל רמת אינטראקציה נבחן את הלמידה המושגית, האינטואיציות והיחסים ביניהם. כלי איסוף הנתונים יהיו הקלטות ווידאו, ראיונות ושאלונים לבדיקת הלמידה המושגית ושאלונים מובנים תוך כדי מדידת זמן תגובה לבדיקת פיתוח האינטואיציות. תוצאות ראשוניות של פעילות עם הסימולציה הממוחשבת, ראיונות ושאלונים פרה-פוסט מראות כי התלמידים שיפרו את הבנתם לגבי מהות הקשר הכימי ושינו את תפיסתם מהסברים נאיביים לתפיסה של עקרונות כמקובל במדע.

תחומי עניין
 1. למידה של כימיה בתיכון
 2. אינטואיציה בלמידה
 3. למידה מעוגנת-גוף
 4. למידה עם סימולציות בכימיה
 5. למידה עם מקורות מידע מרובים

השכלה
 1. תואר ראשון בכימיה, אוניברסיטת תל-אביב
 2. תואר שני בכימיה, האוניברסטיה העברית בירושלים

ניסיון בהוראה
 1. חברת לוגל - פיתוח סימולציות לימודיות במדעים - כימיה פיסיקה וביולוגיה
 2. מרכז כדר ללמידת חקר - מנחת השתלמויות מורים בלמידת חקר
 3. מתלווה למורה בכימיה בתיכון תפן - שותפה בעיצוב השיעורים, מבחנים ועזרה לתלמידים

פרסומים
 1. Zohar, A. (2016, October). "Repulsion is Hard to Understand!" Learning about Chemical Bonding with the ELI-Chem Simulation. In Proceedings of the Learning Sciences Graduate Student Conference (LSGS) (pp.69-71). Chicago, IL: University of Illinois at Chicago.
 2. Zohar, A. (2015, April). Designing a Learning Environment that Helps Grasp Chemistry with the Hands. In D. Abrahamson & S.T. Levy (Chairs), When Chemistry Education Researchers Met a New Paradigm: A Graduate Seminar Reflects on Embodied Cognition. Symposium to conducted at the annual meeting of the National Association of Research in Science Teaching (NARST), Chicago, IL.
 3. Garti, N., Romano-Pariente, A., & Aserin, A. (1987). The effect of additives on release from W/O/W emulsions. Colloids and Surfaces, 24(1), 83-94.


השתתפות בכנסים
 • Zohar, A. & Levy, S.T. (2017). Attraction vs. Repulsion, Learning about Chemical Bonding with the ELI-Chem Simulation. Paper session at the American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, San Antonio, Texas, April 27-May 1, 2017.
 • Zohar, A. & Levy, S.T. (2017). Attraction or. Repulsion? Learning about Chemical Bonding with the ELI-Chem Simulation. Paper session at the annual meeting of the National Association of Research in Science Teaching (NARST), Chicago, IL. Annual Meeting, San Antonio, Texas, April 22-April 25, 2017.
 • Zohar, A., & Levy, S.T. (2016). Grasp Chemistry with Your Hands: Development of Perceptual-motor and Conceptual Understanding with the ELI-Chem (Embodied Learning Interactive Chemistry) Environment. Accepted to the Tenth International Conference on Conceptual Change (June 9-12, 2016), Earli.

גרנטים
 • משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל - מלגה ע"ש יובל נאמן לתלמידי תואר שלישי.