בלנגה אביבית


בלנגה

דואר אלקטרוני

טלפון
052-3984596

קישורים

בלנגה אביבית


החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מנחה המחקר
פרופ' לילי אורלנד ברק
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
למידה של חדשים במקום העבודה: חשיבה מבוססת מקרים בקרב עורכי דין ומורים במהלך ההתמחות

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
Novice Professionals' Learning at the Workplace: Case-Based Reasoning of Lawyers and Teachers during Internship

תקציר המחקר
המחקר הנוכחי מיועד לתרום להבנת מאפייני למידה במהלך תקופת התמחות. באופן ספציפי, המחקר מתמקד בחשיבה של מתחילים במקום העבודה כהיבט של הלמידה שלהם. העניין בחקר חשיבה מבוססת מקרים בקרב חדשים נבע מההנחה שמקרים מאגדים בתוכם ידע תיאורטי והבנות המבוססות על הפראקטיקה. בתור שכך, הם נחשבים לכלים המסייעים לחדשים לקשר בין התיאוריה למעשה. מחקרים קודמים על חשיבה מבוססת מקרים בקרב חדשים התמקדו ברכישה של ידע וכישורים מוגדרים מראש כמו גם בחקר תהליכים קוגניטיביים המעורבים בחשיבה מבוססת מקרים. התפתחותן של תיאוריות חברתיות וקונסטרוקטיביסטיות ללמידה הובילה לקריאה למחקרים המתמקדים בתפקידם של היבטים אינדיוידואליים והיבטים תלויי הקשר בעיצוב חשיבה מבוססת מקרים. בהתבסס על ההנחה שלהקשר ישנו תפקיד חשוב בעיצוב חשיבה על הפראקטיקה, ישנו צורך במחקרים המתייחסים ללמידה במקצועות שונים. בניסיון לענות על צורך בסוג זה של מחקרים, המחקר הנוכחי מתמקד בהבנת האופנים שבהם חדשים חושבים על הפראקטיקה באמצעות מקרים במהלך תקופת ההתמחות בשני מקצועות: הוראה ועריכת דין. מקצועות אלה שמים דגש על מקרים ככלים לקידום למידה מקצועית אך מגדירים מקרים באופנים שונים.

תחומי עניין
 1. למידה במקום העבודה
 2. הכשרת מורים
 3. התפתחות מקצועית
 4. חשיבה מבוססת מקרים
 5. הוראת אנגלית כשפה זרה

השכלה
 1. תואר ראשון: שפה וספרות אנגלית + הוראה. הצטיינות יתרה.
 2. תואר שני : פיתוח מערכות חינוך+ התמחות בהדרכה. הצטיינות יתרה.

ניסיון בהוראה
 1. מורה לאנגלית+לקויי למידה -יסודי עד תיכון. כולל בגרות.
 2. מרצה לאנגלית בטכניון
 3. מרצה לאנגלית במכינה-מכללת גורדון
 4. מרצה לאנגלית במכללת גליל מערבי
 5. מרצה בחוג להוראה למידה והדרכה, אוניברסיטת חיפה

פרסומים
 1. בלנגה, א., לנדלר-פרדו, ג., ושחר, מ., ( 2011 ). קהילות מורים לומדות, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות. האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים. http://education.academy.ac.il
 2. בלנגה, א. (2009). תפקידה של דיאדה הדרכתית דיסציפלינארית בשינוי פרספקטיבות של פרחי הוראה ושל מורים מאמנים. חיבור לצורך קבלת התואר "מוסמך". אוניברסיטת חיפה: החוג לחינוך.


השתתפות בכנסים

  גרנטים