גביש יפעת


גביש

דואר אלקטרוני

טלפון

קישורים

גביש יפעת


החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מנחה המחקר
יפעת גביש
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
היחס בין ערכים והתנהגות פרו-חברתית: מקומם של תהליכים קוגניטיביים

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
The relation between values and prosocial behavior: The role of cognitive processes and genetics.

תקציר המחקר
מחקרים בעבר בחנו את הקשר בין ערכים והתנהגות, עם זאת, מעטים בחנו את המנגנון המתווך יחסים אלו. המחקר הנוכחי ייבחן קשב ופרשנות לסיטואציות חברתיות כמשתנים מתווכים ביחסים בין ערכים, שינוי ערכים והתנהגות חברתית בקרב בוגרים צעירים ומתבגרים.

תחומי עניין

השכלה
 1. תואר שני בייעוץ חינוכי, אוניברסיטת חיפה (בהצטיינות)
 2. תואר שני בפסיכוביולוגיה, אוניברסית תל אביב
 3. תואר ראשון בביוכימיה, טכניון (בהצטיינות)
 4. כיום משלימה - תואר ראשון ותעודת הוראה, טכניון

ניסיון בהוראה
 1. עוזרת הוראה, פורום המצטיינים בוג לייעוץ והתפתחות האדם
 2. רכזת הועדה לקידום נשים ושיוויון מגדרי, אוניברסיטת חיפה
 3. 2016 - יועצת בחטיבת ביניים, נשר
 4. 2013-2015 - מורה לביולוגיה בראלי תיכון הדר, חיפה

פרסומים
 1. Toker S., Gavish I. & Biron M. (2012) Job Demand–Control–Support and diabetes risk: The moderating role of self-efficacy, European Journal of Work and Organizational Psychology, 1-14.


השתתפות בכנסים
 • Gavish I., Goldfarb L., Benish-Weisman M., (in progress). The relations between values and attention: Do we notice what we aspire for? Kavli Frontiers of Science Symposium organized by: Israel Academy of Sciences and Humanities – U.S. National Academy of Sciences In Irvine, California

גרנטים
 • מלגת הצטיינות מהרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה