דובובי אילנה


דובובי

דואר אלקטרוני

טלפון
054-7922358

קישורים

דובובי אילנה


החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מנחה המחקר
ד"ר שרונה ט. לוי ופרופ' אפרת דגן
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
פרמקולוגיה בלמידה משולבת: סביבת למידה מבוססת סימולציות ומודלים לסטודנטים לסיעוד

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
The Pharmacology InterLeaved Learning (PILL) Environment: Simulation- and Model-Based Learning for Nursing Students

תקציר המחקר

תחומי עניין

השכלה

  ניסיון בהוראה

   פרסומים


    השתתפות בכנסים

     גרנטים