יורוביצקי אילנה


יורוביצקי

דואר אלקטרוני

טלפון

קישורים

יורוביצקי אילנה


החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מנחה המחקר
פרופ' הדס ויסמן
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
איכות הקשר הזוגי בבגרות המוקדמת בקרב עולות מברית המועצות אשר היגרו לישראל בילדותן

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
Couple relationship quality in young adulthood among immigrant women from the Soviet Union that immigrated to Israel during their childhood

תקציר המחקר
המחקר המוצע יתמקד במאפיינים של יחסים זוגיים בקרב נשים מבוגרות צעירות, אשר עלו ממדינות בריה"מ לשעבר בילדותם. שאלות המחקר העיקריות יתמקדו בקשר בין התגובתיות הנתפסת מצד הוריהן בתקופת העלייה, אקולטורציה והתגובתיות שלהן במערכת היחסים הזוגית שלהן בהווה, שביעות רצון מהזוגיות ורווחה נפשית.

תחומי עניין
 1. תרבות
 2. עליה מברית המועצות לשעבר
 3. תגובתיות נתפסת
 4. יחסים זוגיים

השכלה
 1. BA פסיכולוגיה וייעוץ חינוכי- אוניברסיטת חיפה
 2. MA ייעוץ חינוכי - אוניברסיטת חיפה

ניסיון בהוראה
 1. יועצת חיונכית- התיכון החברתי, תיכון ברוח דיאלוגית, קריית אתא
 2. יועצת חיונכית- בי"ס יסודי "דרור" בשכונת ק.אליעזר בחיפה
 3. תיכון טכנולוגי "יעדים" לנוער בסיכון, קריית ביאליק

פרסומים


  השתתפות בכנסים

   גרנטים