פרידמן עירית


פרידמן

דואר אלקטרוני

טלפון

קישורים

פרידמן עירית


החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מנחה המחקר
פרופ' בילי עילם וד"ר ענת גסר-אדלסבורג
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
מה ואיך ילדים חושבים על אוכל: תפיסות של ילדי גן חובה בנוגע לאוכל, בחירות מזון ובריאות

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
How and what children think about food: Israeli kindergartners’ perceptions of everyday foods, food choice, and health/risk factors

תקציר המחקר
מחקר זה בוחן באמצעות כלים חדשניים את אופני החשיבה של ילדים בגיל גן חובה (5-6) בנוגע לאוכל, לקשר בין אוכל ובריאות ולתהליך קבלת החלטות בענייני מזון, תוך התמקדות בנושאים הבאים: קטגוריות חשיבה בקשר למזון; תפיסות בנושא הקשר בין אוכל ומזון; אלמנטים הקשורים בשיח בנושא אכילה בריאה והאופן בו הם נתפסים; שיקולים ותהליך קבלת החלטות בנושא מזון. ממצאי המחקר עתידים לתרום לקידום הבנת האופן בו ילדים מפנימים את המסרים והחוויות היומיומיים בנושאים הקשורים במזון וגם לתכנון מיודע ומבוסס של התערבויות עתידיות לקידום בריאות אצל ילדים.

תחומי עניין
 1. לימודי מזון
 2. החברה הישראלית
 3. החברה היפנית
 4. קידום בריאות
 5. שיטות מחקר איכותניות
 6. לימודי מגדר

השכלה
 1. 2004 - תואר ראשון בחינך ובב"א למצטיינים
 2. 2009 - תואר שני באנתרופולוגיה

ניסיון בהוראה
 1. 2016 מרצה בבית הספר הבינלאומי, טכניון
 2. 2015 תלמיד מחקר המועסקת בהוראה, פקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה
 3. 2007-2010 מתרגלת, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה
 4. 2004-2005 מתרגלת, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה
 5. 2001-2002 מרצה לסטטיסטיקה תיאורית, היחידה לקידום הסטודנט, אוניברסיטת חיפה

פרסומים
 1. Freedman, I. (2016). Cultural Specificity in Food Choice: The Case of Ethnography in Japan. Appetite. 96, 138-146.
 2. Freedman, I. (2015). "Cooking" Womanhood in Japan: The Dialectics of Ideology and Practice. Food Studies: An Interdisciplinary Journal 5(4).
השתתפות בכנסים

  גרנטים
  • 2005-2007 - מלגת משרד החינוך היפני לתלמידי מחקר