ארידור קרן


ארידור

דואר אלקטרוני

טלפון

קישורים

ארידור קרן


החוג ללמידה, הוראה והדרכה

מנחה המחקר
פרופ' דני בן-צבי
נושא עבודת הדוקטורט בעברית
פיתוח חשיבה כוללנית בקרב תלמידים צעירים העוסקים במידול סטטיסטי

נושא עבודת הדוקטורט באנגלית
Developing students’ aggregate view of data through modeling activities

תקציר המחקר
המחקר אותו אני עורכת במסגרת לימודי הדוקטורט מתמקד בחשיבה סטטיסטית ובאופן בו היא מתפתחת בקהילת למידה הנתמכת על ידי טכנולוגיה מתקדמת. המחקר מתמקד בהיבט מרכזי של החשיבה הסטטיסטית - ההסתכלות על הנתונים כמכלול (Hancock, Kaput & Goldsmith, 1992), דהיינו, תפיסת הנתונים כיישות אחת בעלת תכונות מתהוות כגון צורה, מרכז ופיזור (Konold, Higgins, Russell & Khalil, 2014). פיתוח של החשיבה על הנתונים כמכלול הינה אתגר מרכזי בחינוך הסטטיסטי (Ben-Zvi & Arcavi, 2001a). שימוש במודלים סטטיסטיים, כאמצעי לייצג את המציאות הנחקרת ולחשוב עליה, עשוי לאפשר להתמקד בחשיבה המבוססת על הנתונים כמכלול על ידי תמיכה בלומדים בחיפושם אחר דפוסים בנתונים, תוך התייחסות לשונות בדפוסים אלו (Pfannkuch & Wild, 2004). מטרת המחקר היא לאפיין את התפתחות החשיבה הסטטיסטית על הנתונים כמכלול בקרב תלמידים צעירים (גילאי 10-12) המעורבים בתהליכי ניתוח נתונים ומידול סטטיסטי במסגרת סביבת חקר שיתופית מוגברת טכנולוגיה. המחקר כולל פיתוח של: 1) מבנה תיאורטי של החשיבה על הנתונים כמכלול בהקשר של מידול סטטיסטי; 2) שיטות לתמיכה, ניתוח ותיאור חזותי של התפתחות של תהליכי חשיבה סטטיסטיים מורכבים ו-3) סביבת למידה המבוססת על מידול סטטיסטי ועל טכנולוגיה אשר יכולה לתרום להתפתחות חשיבה זו.

תחומי עניין
 1. חינוך סטטיסטי
 2. חינוך מתמטי
 3. קהילות למידה
 4. ביג דטה
 5. data science
 6. מרחבי למידה עתידיים

השכלה
 1. תואר ראשון במתמטיקה עם התמחות במדעי המחשב, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון
 2. תואר שני בחינוך מתמטי, החוג לחינוך מתמטי, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה


ניסיון בהוראה
 1. 2013 ואילך - עוזרת הוראה באוניברסיטת חיפה

פרסומים
 1. Ainley, J., Aridor, K., Ben-Zvi, D., Manor, H., & Pratt, D. (2013). Children's expressions of uncertainty in statistical modelling. In J. Garfield (Ed.), Proceedings of the Eighth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-8) (pp. ?–?). Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota.
 2. Aridor, K., & Ben-Zvi, D. (2015). Statistical modeling to promote students’ aggregate view of data in the context of informal statistical inference. In Proceedings of the Ninth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL9) (pp. 87-97). Paderborn, Germany: University of Paderborn.
 3. Aridor, K., & Ben-Zvi, D. (2016). Students’ aggregate reasoning with covariation. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education (ICME-13). Hamburg, Germany: ICMI.
 4. Aridor, K., & Ben-Zvi, D. (in-press). The Co-emergence of Aggregate and Modelling Reasoning. Statistics Education Research Journal.
 5. Ben-Zvi, D., & Aridor, K. (2012). Children's wonder how to wander between data and context. Pre-proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12), (pp. 2466–2475). Seoul, Korea: ICMI.
 6. Ben-Zvi, D., & Aridor, K. (2014). Students’ emergent roles in developing their reasoning about uncertainty and modeling. In K. Makar, B. de Sousa, and R. Gould (Eds.), Sustainability in statistics education (Proceedings of the Ninth International Conference on Teaching Statistics, ICOTS9, July 2014). Voorburg, The Netherlands: International Association for Statistical Education and International Statistical Institute.
 7. Ben-Zvi, D., & Aridor, K. (2016). Children’s wonder how to wander between data and context. In D. Ben-Zvi and K. Makar. (Eds.), The teaching and learning of statistics: International perspectives (pp. 25-36). Springer International Publishing Switzerland.
 8. Ben-Zvi, D., Aridor, K., Makar, K., & Bakker, A. (2012). Students’ emergent articulations of uncertainty while making informal statistical inferences. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 44(7), 913–¬925.
 9. Ben-Zvi, D., Makar, K., Bakker, A., & Aridor, K. (2011). Children’s emergent inferential reasoning about samples in an inquiry-based environment. In M. Pytlak, T. Rowland, & E. Swoboda (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 745–754) [CD-ROM]. University of Rzeszów, Poland.
 10. Ben-Zvi, D., Makar, K., Bakker, A., & Aridor, K. (2011). Children's reasoning about samples in an inquiry-based learning environment. In A. Bakker (Ed.), Proceedings of the Seventh International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-7) (pp. 1–12). University of Utrecht, The Netherlands.
 11. Manor, H., Ben-Zvi, D., & Aridor, K. (2013). Students’ emergent reasoning about uncertainty while building informal confidence intervals in an “integrated approach”. In J. Garfield (Ed.), Proceedings of the Eighth International Research Forum on Statistical Reasoning, Thinking, and Literacy (SRTL-8) (pp. ?–?). Minneapolis, MN, USA: University of Minnesota.
 12. Manor, H., Ben-Zvi, D., & Aridor, K. (2014). Students’ reasoning about uncertainty while making informal statistical inferences in an Integrated Pedagogic Approach. In K. Makar, B. de Sousa, and R. Gould (Eds.), Sustainability in statistics education (Proceedings of the Ninth International Conference on Teaching Statistics, ICOTS9, July 2014). Voorburg, The Netherlands: International Association for Statistical Education and International Statistical Institute.


השתתפות בכנסים

  גרנטים
  • מלגת הצטיינות לתואר שני מטעם הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה
  • מלגת הצטיינות לתואר שלישי מטעם הרשות ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה
  • מלגת סילבר, המגמה לטכנולוגיות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה