פורומים וסדנאות

הפקולטה לחינוך מקיימת פעילויות אקדמיות בתחומים שונים לטובת תלמידי המחקר ומעודדת יוזמות שונות התומכות בבניית קהילת הדוקטורנטים: