סדנאות אטלס בהנחיית ד"ר אולז'ן גולדשטיין 


במהלך תשע"ו התקיימו שתי סדנאות הכרות עם תכנת האטלס, בהנחיית ד"ר אולז'ן גולדשטיין.
תכנת האטלס מיועדת לניתוח איכותני של נתונים ומשפרת ארגון מסמכים, ניהול תהליך קידוד ברמות שונות ועוד.

בסדנאות הכירו המשתפים את האפשרויות המגוונות של התכנה והתנסו בניתוח תכנים טקסטואלים וויזואליים ברמות ניתוח שונות.

תכני הסדנה:

מפגש ראשון: היכרות בסיסית עם האטלס
  1. היכרות עם הקונצפציה, המושגים והאפשרויות של תוכנת אטלס.
  2. הפעלת התוכנה, מרכיבי הממשק, הכנת מסמכים ושילובם בתוכנה, עריכת טקסט.
  3. ניתוח תוכן ברמה טקסטואלית: הגדרת יחידות תוכן, קידוד פתוח של ציטוטים,
  4. הוצאת פלטים שונים של ניתוח, שאילתות ואפשרויות חיפוש
  5. משפחות הקודים והמסמכים, מזכרים.

מפגש שני: ניתוח ברמה מושגית וניהול מסמכים
  1. מבט כולל על ניתוח תוכן ברמה מושגית. 
  2. קידוד צירי, יצירת קשרים בין הקודים, קטגוריות-על ומפת מושגים. ייצוג גרפי של מערכת מושגית המתגבשת במהלך הניתוח.
  3. יבוא ויצוא של קבצים ודוחות, איחוד של קבצי ניתוח, ניהול פרוייקטים העברת חומרים ממחשב למחשב.
  4. ניתוח תכנים ויזואליים ומולטימדיה.
  5. דיון משותף בשאלות שמתעוררות והצעות ו"טיפים" לעבודה.Comments