מידע מנהלי

דף זה מביא לידיעתכם תכנים שונים הנוגעים לימודי הדוקטורט, במטרה לסייע לדוקטורנטים בפקולטה לנהל את לימודיהם בפקולטה לחינוך. עם זאת, המידע המלא וההנחיות המחייבות מצויים באתרי הרשות ללימודים מתקדמים והפקולטה לחינוך. בכל מקרה של אי התאמה, יש להסתמך על הכתוב שם. 

* שימו לב: למלגות ולסיועים השונים מגבלות שונות לגבי שנות הלימודים שמאפשרות הגשה למלגה. 

מלגות: שתי מלגות עיקריות ניתנות לסיוע בלימודי הדוקטורט:
  • מלגת הצטיינות: יש להגיש בקשה למלגה בשנת הלימודים הראשונה. תלמידים אשר מגישים מועמדות למלגת הצטיינות, יכולים לשפר את סיכויי הזכייה במלגה, אם יגישו מועמדות למלגת Matching (חלוקת תשלום המלגה בין הרשות ובין תקציב מחקר). 
  • מלגת שכר לימוד
  • מלגות חיצוניות
סיוע בנסיעה לכנסים: ניתן להגיש בקשה לסיוע לגורמים הבאים:
  • מלגת השתתפות בכנסים מטעם הרשות ללימודים מתקדמים
  • סיוע מטעם הפקולטה לחינוך
  • מלגה מטעם הכנס עצמו
פרסום מאמרים:
  • מענק מטעם הרשות ללימודים מתקדמים על פרסום מאמר מדעי/מקצועי בכתב עת או פרק בספר מדעי/מקצועי או ספר מדעי/מקצועי.
סיוע במחקר
  • מלגת עידוד מחקר
Comments